AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu của chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945 – 1946 là:

  • A. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính
  • B. Đường lối kháng chiến đúng đắn
  • C. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc – chủ nghĩa xã hội
  • D. Tạo xung đột giữa các kẻ thù

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>