AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pháp gửi tối hậu thư đòi ta tước vũ khí của tự vệ Hà Nội, để chúng kiểm soát an ninh trật tự ở thủ đô vào thời gian nào?

  • A. Ngày 18/12/1946
  • B. Ngày 20/12/1946
  • C. Ngày 21/12/1946
  • D. Pháp không gửi tối hậu thư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>