AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đấu tranh ngoại giao với Pháp và Tưởng, từ tháng 9/1945 đến tháng 3/1946, Đảng chủ trương:

  • A. Hòa với Pháp để đánh Tưởng
  • B. Hòa với Tưởng để đánh Pháp ở miền Nam
  • C. Hòa với Pháp và Tưởng
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>