ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhận định “Không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp” được đưa ra tại Hội nghị nào vào tháng 10 năm 1946?

  • A. Hội nghị Bộ chính trị
  • B. Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ I
  • C. Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng VIII
  • D. Hội nghị Ban bí thư

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE