AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định nào không đúng? 

  • A. Proton mang điện tích là + 1,6.10-19 C. 
  • B. Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton. 
  • C. Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử. 
  • D. Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn lớn hơn hoặc bằng số electron quay xung quanh nguyên tử.

  Dấu bằng chỉ xảy ra ở nguyên tử Hidro.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>