YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ tích điện giống nhau đặt trong không khí cách nhau một đoạn 1m, đẩy nhau một lực 7,2 N. Điện tích tổng cộng của chúng là 6.10-5 C. Tìm điện tích mỗi quả cầu ? 

  • A. q1 = 2.10-5 C; q2 = 4.10-5
  • B. q1 = 3.10-5 C; q2 = 2.10-5
  • C. q1 = 5.10-5 C; q2 = 1.10-5
  • D. q1 = 3.10-5 C; q2 = 3.10-5 C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow \left| {{q_1}{q_2}} \right| = \frac{{F.{r^2}}}{k} = {8.10^{ - 10}}\)   (1)

  \({q_1} + {q_2} = {6.10^{ - 5}}\)   (2)

  Từ (1)(2)  \( \Rightarrow {q_1} = {2.10^{ - 5}}C;{q_2} = {4.10^{ - 5}}C\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16729

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA