YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = 10-9 C và q2 = 4.10-9 C đặt cách nhau 6 cm trong điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số điện môi bằng 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 2,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Lực tương tác giữa hai quả cầu là:

  \(F = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}} \Rightarrow \varepsilon  = k\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{F{r^2}}} = 4\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 16746

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA