YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nếu khoảng cách từ điện tích nguồn tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường 

  • A. giảm 2 lần. 
  • B. tăng 2 lần. 
  • C. giảm 4 lần. 
  • D. tăng 4 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(E = \frac{{kq}}{{{r^2}}}\)

  Khi r tăng 2 lần thì E giảm 4 lần.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16723

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA