YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?

  • A. \(m = F\frac{A}{n}I.t\)
  • B. m = D.V
  • C. \(I = \frac{{m.F.n}}{{t.A}}\)
  • D. \(t = \frac{{m.n}}{{A.I.F}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA