AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biết rằng bán kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bằng 5.10-9 cm. Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử đó: 

  • A. Lực đẩy, có độ lớn F = 9,2.108
  • B. Lực đẩy, có độ lớn F = 2,9.108
  • C. Lực hút, có độ lớn F = 9,2.10-8
  • D. Lực hút, có độ lớn F = 2,9.10-8 N

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Lực tĩnh điện giữa hạt nhân và điện tử là lực hút (do proton và electron trái dấu).

  Độ lớn :

  \(F = k.\frac{{\left| q \right|E}}{{{r^2}}} = {9.10^9}.\frac{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{6.10}^{ - 19}}}}{{{{\left( {{{5.10}^{ - 11}}} \right)}^2}}} = 9,{216.10^{ - 8}}N\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>