AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 

  • A. 500 mV. 
  • B. 0,05 V. 
  • C. 5V. 
  • D. 20 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(U' = \frac{{Q'}}{C} = \frac{{Q'}}{{\frac{Q}{U}}} = \frac{{2,{{5.10}^{ - 9}}}}{{\frac{{{{10.10}^{ - 9}}}}{2}}} = 0,5V = 500mV\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>