AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong không khí, người ta bố trí 2 điện tích có cùng độ lớn 0,5 μC nhưng trái dấu cách nhau 2 m. Tại trung điểm của 2 điện tích, cường độ điện trường là 

  • A. 9000 V/m hướng về phía điện tích dương. 
  • B. 9000 V/m hướng về phía điện tích âm. 
  • C. bằng 0. 
  • D. 9000 V/m hướng vuông góc với đường nối hai điện tích.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ta có:  \({E_1} = {E_2} = \frac{{kq}}{{{r^2}}} = \frac{{{{9.10}^9}.0,{{5.10}^{ - 6}}}}{{{1^2}}} = 4500V/m\) 

  \( \Rightarrow E = {E_1} + {E_2} = 4500 + 4500 = 9000V/m\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>