AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một tụ phẳng có các bản hình tròn bán kính 10 cm, khoảng cách và hiệu điện thế hai bản tụ là 1 cm; 108 V. Giữa hai bản là không khí. Điện tích của tụ điện là: 

  • A. 3.10-7 C. 
  • B. 3.10-10 C. 
  • C. 3.10-8 C. 
  • D. 3.10-9 C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có điện dung của tụ điện 

  \(C = \frac{{\varepsilon .S}}{{4\pi .k.d}} = \frac{{\pi .{R^2}}}{{4\pi .k.d}} = \frac{{0,{1^2}}}{{{{4.9.10}^9}.0,01}} = 2,{78.10^{ - 11}}F\)

  Điện tích của tụ : \(Q = CU = 2,{78.10^{ - 11}}.108 = {3.10^{ - 9}}C\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>