AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hệ ba điện tích cô lập q1, q2, q3 nằm trên cùng một đường thẳng. Hai điện tích q1, q3 là hai điện tích dương, cách nhau 60cm và q1 = 4q3. Lực điện tác dụng lên điện tích q2 bằng 0. Nếu vậy, điện tích q2

  • A. cách q1 20 cm, cách q3 80 cm 
  • B. cách q1 20 cm, cách q3 40 cm 
  • C. cách q1 40 cm, cách q3 20 cm 
  • D. cách q1 80 cm, cách q3 20 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Vì \({q_1},{q_3}\)  dương nên để lực tác dụng lên \({q_2}\) bằng 0 thì \({F_{12}};{F_{23}}\) phải cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn.

  \( \Rightarrow {q_2}\)  nằm trên đoạn nối \({q_1},{q_3}\) và nằm trong khoảng \({q_1},{q_3}\).

  \({F_{12}} = {F_{23}} \Leftrightarrow k.\frac{{\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{r_1^2}} = k\frac{{\left| {{q_3}.{q_2}} \right|}}{{r_2^2}}\) 

  \( \Rightarrow \frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{r_1^2}} = \frac{{\left| {{q_3}} \right|}}{{r_2^2}} \Leftrightarrow \frac{{\left| {4{q_3}} \right|}}{{r_1^2}} = \frac{{\left| {{q_3}} \right|}}{{r_2^2}} \Rightarrow \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = 2;{r_1} + {r_2} = 60cm \Rightarrow {r_1} = 40cm;{r_2} = 20cm\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>