• Câu hỏi:

  Tìm phát biểu đúng về mối quan hệ giữa công của lực điện và thế năng tĩnh điện 

  • A. Công của lực điện cũng là thế năng tĩnh điện 
  • B. Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện 
  • C. Lực điện thực hiện công dương thì thế năng tĩnh điện tăng 
  • D. Lực điện thực hiện công âm thì thế năng tĩnh điện giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Công của lực điện khi điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N là \({A_{MN}} = {W_M} - {W_N} \Rightarrow \)  Công của lực điện là số đo độ biến thiên thế năng tĩnh điện.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC