• Câu hỏi:

  Cường độ dòng điện bão hoà trong điốt chân không bằng 1mA, trong thời gian 1s số electron bứt ra khỏi mặt catốt là:

  • A. 6,6.1015 electron.
  • B. 6,1.1015 electron.
  • C. 6,25.1015 electron.
  • D. 6.0.1015 electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi dòng điện trong điôt chân không đạt giá trị bão hoà thì có bao nhiêu êlectron bứt ra khỏi catôt sẽ chuyển hết về anôt. Số êlectron đi từ catôt về anôt trong 1 giây là N = \(\frac{{{I_{bh}}.t}}{{\left| e \right|}}\)= 6,25.1015.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC