AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = 2.10-6 C; q2 = -2.10-6 C đặt tại hai điểm A và B trong không khí. Lực tương tác giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng cách AB 

  • A. 20 cm 
  • B. 30 cm 
  • C. 40 cm
  • D. 50 cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lực tương tác giữa hai điện tích là 

  \(F = k.\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow r = \sqrt {\frac{{k.\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{F}}  = 0,3m = 30cm\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>