AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được khối lượng xà phòng là:       

  • A. 17,80g
  • B. 18,24g
  • C. 16,68g
  • D. 18,38g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
                                0,06                                    0,02
   BTKL: mxphòng = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA