YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được khối lượng xà phòng là:       

  • A. 17,80g
  • B. 18,24g
  • C. 16,68g
  • D. 18,38g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
                                0,06                                    0,02
   BTKL: mxphòng = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF