ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo cần vừa đủ 0,06mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng  thu được khối lượng xà phòng là:       

  • A. 17,80g
  • B. 18,24g
  • C. 16,68g
  • D. 18,38g
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3
                                0,06                                    0,02
   BTKL: mxphòng = 17,24 + 0,06.40 – 0,02.92 = 17,8 gam.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 105

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1