ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau

  (1) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng 

  (2) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro

  (3) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

  (4) Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng Glixerol , axit fomic, trioleatglixerol

  Số phát biểu đúng là:

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các phát biểu đúng là:

  (1) Chất giặt rửa tổng hợp có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng 

  (3) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều

  (4) Có thể dùng nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng Glixerol , axit fomic, trioleatglixerol

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1