ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? 

  • A. 0,46.
  • B. 0,45.
  • C. 0,4.
  • D. 0,3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COOH + C3H5(OH)

  → n(glixerol) = n(cb) = 4,45 : 890 = 0,005 mol 

  → m(glixerol) = 0,005.92 = 0,46g 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40914

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1