YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 4,45 kg chất béo (tristearin ) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH. Khối lượng glixerol thu được là bao nhiêu? 

  • A. 0,46.
  • B. 0,45.
  • C. 0,4.
  • D. 0,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COOH + C3H5(OH)

  → n(glixerol) = n(cb) = 4,45 : 890 = 0,005 mol 

  → m(glixerol) = 0,005.92 = 0,46g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA