YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin, 30% triolein, 20% tripanmitin tác dụng với NaOH vừa đủ. Vậy khối lượng xà phòng thu được là:

  • A. 103,2 kg
  • B. 113,45 kg
  • C. 113,23 kg
  • D. 99,81 kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tristearin, triolein, tripanmitin đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 :3

  Bảo toàn khối lượng 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{m_{chat{\rm{beo}}}} + {m_{NaOH}} = {m_{Xaphong}} + {m_{glixerol}}}\\
  { \to {m_{chat{\rm{beo}}}} + 3{n_{NaOH}} = {m_{Xaphong}} + {m_{glixerol}}}\\
  \begin{array}{l}
   \to {m_{chat{\rm{beo}}}} = 100 + \left( {\frac{{50}}{{890}} + \frac{{30}}{{884}} + \frac{{20}}{{806}}} \right).3.40\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {\frac{{50}}{{890}} + \frac{{30}}{{884}} + \frac{{20}}{{806}}} \right).92\\
   = 103,2kg
  \end{array}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 106

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF