ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 100 kg một loại mỡ chứa 50% tristearin, 30% triolein, 20% tripanmitin tác dụng với NaOH vừa đủ. Vậy khối lượng xà phòng thu được là:

  • A. 103,2 kg
  • B. 113,45 kg
  • C. 113,23 kg
  • D. 99,81 kg
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tristearin, triolein, tripanmitin đều phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 :3

  Bảo toàn khối lượng 

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{m_{chat{\rm{beo}}}} + {m_{NaOH}} = {m_{Xaphong}} + {m_{glixerol}}}\\
  { \to {m_{chat{\rm{beo}}}} + 3{n_{NaOH}} = {m_{Xaphong}} + {m_{glixerol}}}\\
  \begin{array}{l}
   \to {m_{chat{\rm{beo}}}} = 100 + \left( {\frac{{50}}{{890}} + \frac{{30}}{{884}} + \frac{{20}}{{806}}} \right).3.40\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - \left( {\frac{{50}}{{890}} + \frac{{30}}{{884}} + \frac{{20}}{{806}}} \right).92\\
   = 103,2kg
  \end{array}
  \end{array}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 106

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1