ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.
  (b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.
  (c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.
  (d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
  Số phát biểu không đúng là:

  • A. 0.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 1.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat ⇒ Sai. Este có thể đa chức và chứa nhóm Cacboxyl; không phải cacboxylat.

  (b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no ⇒ Sai. Do axit phải là axit béo.

  (c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic ⇒ Sai. Xà phòng là muối của axit béo; Không phải của axit adipic.

  (d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no ⇒ Đúng.

  ⇒ Có 3 ý sai.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40901

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1