ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một loại mỡ chứa 50% olein, 30% panmitin và 20% stearin. Tính khối lượng xà phòng điều chế từ 100Kg loại mỡ trên

  • A. 103,26kg
  • B. 73,34kg
  • C. 146,68Kg
  • D. 143,41kg
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong 100 kg mỡ có :

  50 kg olein C3H5(C17H33COO)3 có M = 884

  → số mol = 50000 : 884 = 56,56109

  → có 169,6833 mol C17H33COONa

  30 kg pamitin C3H5(C15H31COO)3 có M = 806

  ⇒ số mol = 30000 : 806 = 37,22084

  ⇒ có 111,6625 mol C15H31COONa

  20 kg stearin C3H5(C17H35COO)3 có M = 890

  ⇒  số mol = 50000 : 884 = 22,47191

  ⇒ có 67,41573 mol C17H35COONa

  Khối lượng muối Oleiat Na = 304.169,6833 = 51,58372 kg

  Khối lượng muối Panmitat = 278.111,6625 = 31,04218 Kg

  Khối lượng muối Stearat = 306. 67,41573 = 20,629

  Khối lượng xà phòng = 51,58 + 31,042 + 20,629 = 103,26 ⇒ câu A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1