YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định trong Hiến pháp 2013?

  • A. Đọc thư dùm người khiếm thị.
  • B. Đọc thư của người khác khi chưa cho phép.
  • C. Kiểm tra số lượng khi gửi.
  • D. Trả thư vì không đúng tên người nhận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đọc thư của người khác khi chưa cho phép vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định trong Hiến pháp 2013.

  Chọn B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372799

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON