YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do ......

  • A. pháp luật quy định.
  • B. người khác trao tặng.
  • C. mua bán mà có.
  • D. giáo dục mà có.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công dân là người dân của một nước, có quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định.

  Đáp án A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372769

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON