YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Học tập giúp chúng ta như thế nào?

  • A. Có kiến thức, hiểu biết
  • B. Hiểu biết, phát triển
  • C. Phát triển toàn diện, giúp ích cho mình
  • D. Có kiến thức, hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Học tập giúp chúng ta có kiến thức, hiểu biết, phát triển toàn diện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372777

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON