YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư xây dựng, vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ gì?

  • A. Sử dụng vào mục đích cá nhân.
  • B. Sử dụng thoải mái.
  • C. Phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • D. Thực hành chi tiêu hà tiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn và tài sản nhà nước, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư xây dựng, vốn và tài sản tại doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372797

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON