YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?

  • A. Ba nhóm cơ bản.
  • B. Bốn nhóm cơ bản.
  • C. Sáu nhóm cơ bản.
  • D. Mười nhóm cơ bản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm 4 nhóm cơ bản.

  Chọn B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372761

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON