YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm nào?

  • A. 1986
  • B. 1987
  • C. 1988
  • D. 1985

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Luật Quốc tịch Việt Nam được ban hành vào năm 1988.

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON