YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói tới nhóm quyền nào?

  • A. Nhóm quyền tham gia
  • B. Nhóm quyền phát triển
  • C. Nhóm quyền bảo vệ
  • D. Nhóm quyền sống còn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền sống còn.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372780

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON