YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em?

  • A. Trẻ em được bảo vệ, chống lại việc bóc lột, xâm hại.
  • B. Trẻ em có năng khiếu múa hát được học ở các trường nghệ thuật.
  • C. Trẻ em được tiêm phòng vacvin theo qui định của Nhà nước.
  • D. Trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quyền trẻ em được có quyền được bày tỏ ý kiến, quan điểm cá nhân thuộc nhóm quyền tham gia của trẻ em.

  Chọn đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON