YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  N và S là học sinh lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một hôm, S bị mất chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua. Tìm mãi ko thấy, S đổ tội cho N lấy cắp. N và Sơn to tiếng, tức quá N đã xông vào đánh S chảy cả máu mũi. N đã vi phạm quyền nào trong Hiến pháp 2013 quy định?

  • A. N vi phạm quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư.
  • B. N không vi phạm quyền nào.
  • C. N vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
  • D. N vi phạm quyền tự do kinh doanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  N đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong Hiến pháp 2013 quy định.

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON