YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền?

  • A. có nơi ở hợp pháp
  • B. trung thành với Tổ quốc.
  • C. thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  • D. nộp thuế theo quy định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo quy định của pháp luật, có nơi ở hợp pháp thể hiện công dân bình đẳng của trong việc hưởng quyền.

  Chọn A.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON