YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

  • A. Tự chuyển quyền nhân thân.
  • B. Nộp thuế theo quy định.
  • C. Chia sẻ bí quyết gia truyền.
  • D. Công khai gia phả dòng họ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nộp thuế theo quy định thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.

  Đáp án B.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON