YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ngoài việc tiết kiệm tiền của, chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào?

  • A. Lời nói.
  • B. Nhân phẩm.
  • C. Sức khỏe.
  • D. Danh dự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm sức khỏe.

  Chọn C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372784

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON