YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là gì?

  • A. tích cực thực hiện các quyền trẻ em để phát triển bản thân.
  • B. ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em.
  • C. phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em.
  • D. dựa dẫm vào vị thế của bố mẹ không học tập.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là dựa dẫm vào vị thế của bố mẹ không học tập.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON