YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền ...........

  • A. sống còn của trẻ em.
  • B. phát triển của trẻ em.
  • C. tham gia của trẻ em.
  • D. bảo vệ của trẻ em.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền bảo vệ của trẻ em.

  Chọn D.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 372760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON