AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai 

  • A. Hằng số điện môi của chất rắn luôn lớn hơn hằng số điện môi của chất lỏng.
  • B. Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do.
  • C. Vật nhiễm điện âm là do vật có tổng số electron nhiều hơn tổng số prôton.
  • D. Công của lực điện trường tĩnh không phụ thuộc vào hình dạng của đường đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA