AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ thuận với 

  • A. diện tích của mạch     
  • B. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch
  • C. độ lớn từ thông gửi qua mạch          
  • D. điện trở của mạch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  + Độ lớn suất điện động cảm ứng tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>