AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường 

  • A. trùng với phương của vectơ cảm ứng từ.
  • B. trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt.
  • C. vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.
  • D. nằm trong mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  + Phương của lực Lorexo tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng hợp với vecto vận tốc và vecto cảm ứng từ.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>