AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng 

  • A. một số lẻ lần nửa bước sóng.               
  • B. một số nguyên lần bước sóng.
  • C. một số nguyên lần nửa bước sóng.       
  • D. một số lẻ lần bước sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  + Những điểm có biên độ dao động cực đại sẽ có hiệu đường đi bằng một số nguyên lần bước sóng.  

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>