AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

  • A. \(2\pi \sqrt {LC} \)
  • B. \(\frac{1}{{\sqrt {LC} }}\)
  • C. \(\frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)
  • D. \(\frac{{2\pi }}{{\sqrt {LC} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>