AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi f1, f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi, Đ là khoảng cực cận của người quan sát, δ là độ dài quang học của kính hiển vi. Số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực được tính theo công thức 

   

  • A. \({G_\infty } = \frac{{{f_2}.D}}{{\delta .{f_2}}}\)
  • B. \({G_\infty } = \frac{{{f_1}.{f_2}}}{{\delta .D}}\)
  • C. \({G_\infty } = \frac{{\delta .D}}{{{f_1}.{f_2}}}\)
  • D. \({G_\infty } = \frac{{\delta .{f_1}}}{{D.{f_2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA