AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vât có khối lượng nghỉ m0 đang chuyển động với vận tốc v = 0,6c. Tính động năng của vật

  • A. 0,25m0.c2 
  • B. 0,6m0.c2  
  • C. 0,5m0.c2
  • D. 0,8m0.c2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(v = 0,6c\Rightarrow E_{d}=?\)

  Ta có:

  \(E_{d}=m_{0}c^{2}(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}-1)=0,25.m_{0}.c^{2}\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA