MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Biết vận tốc ánh sáng  trong chân không c = 3.108m/s.Theo hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và  khối lượng thì vật có khối lượng 0,002 g có năng lượng  nghỉ bằng

  • A. 18.1010 J. 
  • B. 18.10J.   
  • C. 18.10J.
  • D. 18.10J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:
  \(c=3.10^{8}.\frac{m}{c},\, \, \, m_{0}=0,002(g)=2.10^{-6}(kg)\)
  \(E_{0}=m_{0}.c^{2}=18.10^{10}J\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3618

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA