AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số prôtôn có trong 15,9949 gam \(_{8}^{16}\textrm{O}\) là bao nhiêu ?

  • A. 4,82.1024.  
  • B. 6,023.1023
  • C. 96,34.1023
  • D. 14,45.1024.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  15,9949 gam \(_{8}^{16}\textrm{O}\) \(\Rightarrow\) Số proton?
  \(\Rightarrow n_{p}=8\times \frac{15,9949}{16}\times 6,02.10^{23}=4,82.10^{24}\)
  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>