YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Viết ký hiệu 2 hạt nhân chứa 2p và 1n; 3p và 5n:

  • A.  \(_{2}^{3}\textrm{X};\, _{3}^{5}\textrm{Y}\)  
  • B.  \(_{2}^{3}\textrm{X};\, _{3}^{8}\textrm{Y}\)              
  • C.  \(_{2}^{1}\textrm{X};\, _{3}^{5}\textrm{Y}\)  
  • D.  \(_{3}^{2}\textrm{X};\, _{3}^{8}\textrm{Y}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(\left\{\begin{matrix} 2p\\1n \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} Z=2p\\A=2+1=3nuclon \end{matrix}\right.\rightarrow _{2}^{3}\textrm{X}\)

  \(\left\{\begin{matrix} 3p\\5n \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} Z=3p\\A=3+5=8nuclon \end{matrix}\right.\rightarrow _{3}^{8}\textrm{Y}\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3621

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON