AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ kí hiệu của một hạt nhân nguyên tử là X là \(_{3}^{6}\textrm{X}\), kết luận nào dưới đây chưa chính xác

  • A. Hạt nhân của nguyên tử này có 6 nuclôn
  • B. Đây là nguyên tố đứng thứ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn
  • C. Hạt nhân này có 3 prôtôn và 3 nơtron
  • D. Hạt nhân này có 3 prôtôn nhiều electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(_{3}^{6}\textrm{X}\) : hạt nhân không có electron.

  \(\Rightarrow\) Chọn câu D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>