AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử có tổng số hạt là 137 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 31. Hạt nhân nguyên tử đó là

  • A. \(_{42}^{95}\textrm{Mo}\)
  • B.  \(_{38}^{94}\textrm{Sr}\)    
  • C. \(_{54}^{140}\textrm{Xe}\)   
  • D. \(_{41}^{93}\textrm{Nb}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\left\{\begin{matrix} 2n_{p}+n_{n}=137\\ 2n_{p}-n_{n}=31 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} n_{p}=42\\ n_{n}=53 \end{matrix}\right.\)
  \(\Rightarrow _{42}^{95}\textrm{X}\equiv _{42}^{95}\textrm{M_{0}}\)

  \(\Rightarrow\) Chọn câu A.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA