YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Vận tốc có tính tương đối vì

   

  • A.  vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau.  
  • B. vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu giống nhau là giống nhau.
  • C. vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau.    
  • D. vận tốc của vật chuyển động không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON