AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vận tốc có tính tương đối vì

   

  • A.  vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau.  
  • B. vận tốc của vật chuyển động đối với hệ quy chiếu giống nhau là giống nhau.
  • C. vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu khác nhau là khác nhau.    
  • D. vận tốc của vật chuyển động không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>